สุขภาพของลูก

สุขภาพของลูก เริ่มจากความเป็นอยู่ที่ดีของแม่

สุขภาพของลูก ในช่วงปีแรก

สุขภาพของลูก สุขภาพในช่วงปีแรกๆ เริ่มจากความเป็นอยู่ ที่ดีของแม่ ในอนาคต ก่อนจะตั้งครรภ์ ช่วยเสริมสร้าง ระบบทางชีววิทยา ที่กำลังพัฒนา ที่ช่วยให้เด็ก เจริญเติบโต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่แข็งแรง ประสบการณ์ในวัยเด็ก ที่เป็นบวก ช่วยให้เด็กๆ มีพื้นฐาน ในการสร้างสถาปัตยกรรม สมองที่แข็งแรง ซึ่งสนับสนุนทักษะ และความสามารถ ในการเรียนรู้ ที่หลากหลาย ตลอดช่วงอายุขัย

ทำไมสุขภาพในช่วงต้นจึงมีความสำคัญ ร่างกายแข็งแรงดูยังไง

ชีววิทยาด้านสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงดูยังไง อธิบายว่าประสบการณ์ และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม “เข้าไปอยู่ใต้ผิวหนัง” และมีปฏิสัมพันธ์ กับความโน้มเอียง ทางพันธุกรรมอย่างไร การปรับตัว หรือการหยุดชะงัก ทางสรีรวิทยา ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อ ผลลัพธ์ตลอดชีวิต ในการเรียนรู้พฤติกรรม และความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

วิทยาศาสตร์บอกเราว่า ประสบการณ์ในช่วงแรกๆ ถูกสร้างขึ้น ในร่างกายของเรา โดยสร้าง “ความทรงจำ” ทางชีวภาพ ที่หล่อหลอม การพัฒนาไม่ว่าจะ ดีขึ้นหรือแย่ลง ความเครียดที่เป็นพิษ ที่เกิดจาก ความทุกข์ยาก ที่สำคัญสามารถกลายเป็น บ่อนทำลายการพัฒนา ระบบตอบสนอง ต่อความเครียด ของร่างกายและ ส่งผลต่อสถาปัตยกรรม ของสมองที่ กำลังพัฒนา

ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน และการควบคุม การเผาผลาญอาหาร สุขภาพดีเป็นอย่างไร การหยุดชะงัก ทางสรีรวิทยาเหล่านี้ สามารถคงอยู่ได้ จนถึงวัยผู้ใหญ่ และนำไปสู่ความบกพร่อง ทางร่างกาย และจิตใจตลอดชีวิต

สามรากฐานของ บุคคลสุขภาพดี ตลอดชีวิต

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างครอบคลุม ได้ระบุพื้นฐาน บุคคลสุขภาพดี พื้นฐานสามประการ ของการมีสุขภาพที่ดี ตลอดชีวิต ซึ่งวางไว้ใน วัยเด็กตอนต้น

  • สภาพแวดล้อมที่มั่นคง และตอบสนองของความสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ ช่วยให้เด็กเล็ก มีปฏิสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกัน หล่อเลี้ยง และปกป้องกับผู้ใหญ่ ลักษณะของผู้มีสุขภาพดีป.2 ซึ่งช่วยให้พวกเขา พัฒนาความสามารถ ในการปรับตัว ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และระบบตอบสนอง ต่อความเครียด ที่มีการควบคุมอย่างดี
  • ปลอดภัย และเอื้อต่อสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ เคมี และสิ่งแวดล้อม ที่สร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เด็กๆ ได้มีสถานที่ ที่ปลอดจากสารพิษ และความกลัว อนุญาตให้มีการ สำรวจอย่างกระตือรือร้น และปลอดภัย และให้โอกาส ครอบครัวของพวกเขา ได้ออกกำลังกาย และสร้างความสัมพันธ์ ทางสังคม
  • โภชนาการที่ดี และเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการ บริโภคอาหาร ที่ส่งเสริมสุขภาพ และนิสัยการกิน โดยเริ่มจาก ภาวะโภชนาการ ก่อนตั้งครรภ์ ของมารดาในอนาคต

ผู้ดูแลและความสามารถของชุมชนที่ส่งเสริม สุขภาพของลูก

การดูแลให้เด็ก มีการเริ่มต้น ชีวิตที่ดีต้องได้รับ การสนับสนุนจาก สมาชิกในครอบครัว เจ้าหน้าที่โครงการปฐมวัย ละแวกบ้าน สมาคมอาสาสมัคร และสถานที่ทำงานของผู้ปกครอง ความสามารถของผู้ดูแล และชุมชนที่ช่วยให้ผู้ใหญ่ สามารถเสริมสร้าง รากฐานของสุขภาพเด็ก สามารถแบ่งออก เป็นสามประเภท

  • เวลาและความมุ่งมั่น

ซึ่งรวมถึงลักษณะ และคุณภาพของเวลา ที่ผู้ดูแลใช้กับเด็ก และวิธีที่ชุมชน มอบหมาย และยอมรับ ความรับผิดชอบ ในการติดตาม สุขภาพเด็ก นอกจากนี้ยังรวมถึง วิธีที่ชุมชนผ่าน และบังคับใช้กฎหมาย และข้อบังคับที่ส่งผล ต่อความเป็นอยู่ ที่ดีของเด็ก

  • ทรัพยากรทางการเงิน จิตวิทยา และสถาบัน

ซึ่งรวมถึงความสามารถ ของผู้ดูแลในการ ซื้อสินค้า และบริการ สุขภาพร่างกายและจิตใจ และทักษะการเลี้ยงดูบุตร สิ่งสำคัญอีกประการ คือความพร้อม ในการให้บริการ ชุมชนและองค์กร ที่ส่งเสริมการพัฒนา สุขภาพของเด็ก เช่นเดียวกับโครงสร้าง ที่สนับสนุน เช่นสวนสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลเด็ก โรงเรียน และโครงการหลังเลิกเรียน

  • ทักษะและความรู้ การศึกษา การฝึกอบรม

ปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และประสบการณ์ ส่วนตัวของผู้ดูแล ส่งผลต่อความสามารถ ในการเลี้ยงดูเด็ก ลักษณะสุขภาพกายไม่ดี ในทำนองเดียวกัน ความสามารถทางการเมือง และองค์กรของชุมชน ส่งผลต่อความสามารถ ในการสร้างระบบ ที่ทำงานให้กับเด็ก และครอบครัว