เว็บไซต์ คุณแม่และเด็ก

5/5

การเฝ้าระวังสุขภาพเด็กทารก แรกเกิด-3เดือน

สุขภาพเด็กทารก พัฒนาการทารกแรกเกิด 1เดือนการเลี้ยงทารกแรกเกิด-3เดือนการเลี้ยงทารกแรกเกิด-1เดือนทารกแรกเกิดหายใจเร็วทารกแรกเกิดอายุทารกแรกเกิด

สุขภาพเด็กทารก ก่อนออกจากโรงพยาบาล แพทย์ควรตรวจสุขภาพ ทารกแรกเกิดของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่า เขานั้นสุขภาพดีมากพอ ที่จะกลับบ้านได้ หลังจากลงทะเบียน กับศูนย์สุขภาพแม่ และเด็กแล้ว พัฒนาการทารกแรกเกิด 1เดือน จะมีการจัดให้มี การตรวจทั่วไป สำหรับทารกของท่าน วัตถุประสงค์ ของการตรวจตั้งแต่เนิ่นๆ เหล่านี้คือ เพื่อระบุความผิดปกติ แต่กำเนิดใดๆ หรือภาวะของเด็กแรกเกิด ที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งอาจต้องได้รับการดูแล ทางการแพทย์ต่อไป และเพื่อบันทึก ลักษณะสุขภาพ ปัจจุบันของทารก ของท่านสำหรับใช้อ้างอิง ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัญหาสุขภาพ รวมถึงความเจ็บป่วย แต่กำเนิดนั้นไม่สามารถตรวจพบได้ทั้งหมด และบางอาการอาจ แสดงชัดเจน ในภายหลังเท่านั้น ถึงแม้ว่าเรื่องนี้ จะไม่ใช่เรื่องปกติ แต่ทารกน้อย (โดยเฉพาะเด็กแรกเกิด) อาจป่วย และอาการแย่ลงค่อนข้างเร็ว ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ที่ท่านจำเป็นต้อง ทราบว่าเมื่อใดควรต้องไปปรึกษาแพทย์ อย่างทันท่วงที สุขภาพเด็กทารก การเลี้ยงทารกแรกเกิด-3เดือน ที่ต้องระวังในเด็กแรกเกิด  ทารกแรกเกิด ใช้เวลาส่วนใหญ่ กับการนอนหลับ อย่างไรก็ตามทารก ของท่านควรตื่นทุกๆ สองถึงสามชั่วโมง… Continue reading การเฝ้าระวังสุขภาพเด็กทารก แรกเกิด-3เดือน

การปฏิบัติตัวของคุณแม่มือใหม่ และการตั้งครรภ์

การปฏิบัติตัวของคุณแม่มือใหม่ คู่มือคุณแม่มือใหม่ หลังคลอดการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ ในแต่ละไตรมาสท้องแรกของคุณแม่ มือใหม่หนังสือคู่มือคุณแม่

การปฏิบัติตัวของคุณแม่มือใหม่ ในช่วง 3-4เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เป็นระยะที่ทารกกำลังสร้างอวัยวะ ส่วนต่างๆของร่างกาย จำเป็นต้องใช้สารอาหารที่ครบถ้วน คุณแม่จึงควรรับประทาน อาหารให้ครบ 5หมู่ ในแต่ละวัน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน ในช่วงต่อมา 5เดือนก่อนคลอด อาหารที่ทารกได้รับ จะไปใช้ในการเพิ่มขนาด ของอวัยวะที่สร้างขึ้นมา คู่มือคุณแม่มือใหม่ หลังคลอด อาหารที่คุณแม่ควรรับประทาน ในช่วงหลังนี้จึงควรเพิ่ม ปริมาณให้มากขึ้น และมีคุณค่าของอาหารให้ครบถ้วน ดังนั้น น้ำหนักตัวของคุณแม่ จึงควรเพิ่มขึ้นตลอด การตั้งครรภ์ ประมาณ 10-14กิโลกรัม โดยใน 3เดือนแรก ของการตั้งครรภ์ควรเพิ่ม 1-2กิโลกรัม จากเดือนที่สี่ไป ควรเพิ่มเดือนละประมาณ 1.5-2.0กิโลกรัม การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ ในแต่ละไตรมาส ในกรณีที่น้ำหนักตัว แม่เพิ่มเร็วหรือมากเกินไป ควรลดปริมาณ อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต และไขมันลง เช่น ข้าว เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง หมูสามชั้น ขนมหวาน ไอศกรีม เป็นต้น… Continue reading การปฏิบัติตัวของคุณแม่มือใหม่ และการตั้งครรภ์